Предимства на слънчевите улични лампи

Предимства на слънчевите улични лампи
Използването на слънчева енергия за осветяване на улици става все популярно от ден на ден.Защо слънчевите улични лампи могат да растат бързо?Какви са предимствата в сравнение с обикновените улични лампи?
Захранван от слънчеви панели,слънчеви улични ламписа повдигнати източници на светлина през нощта и могат да бъдат инсталирани навсякъде с достатъчно слънчева светлина.Тъй като е екологично чист, той никога не замърсява околната среда.Компонентите на акумулатора са интегрирани в самия стълб, осигурявайки силна устойчивост на вятър.Приети са технологии за интелигентно зареждане и разреждане и микрокомпютърен контрол на светлината и времето.Проектирани с високоефективен източник на осветление, слънчевите улични лампи се характеризират с висока яркост, лесна инсталация, стабилна и надеждна работа, без инсталиран кабел, консумация без конвенционална енергия и дълъг експлоатационен живот от най-малко 50 000 часа.

Предимства от използването на слънчева енергия
1. Слънчевата енергия е възобновяем източник на енергия, който е устойчив и напълно неизчерпаем.Слънчевата енергия, получена от Земята, може да задоволи 10 000 пъти глобалното търсене на енергия.Бихме могли да задоволим глобалните нужди от електроенергия, като инсталираме слънчеви фотоволтаични системи в 4% от пустините в света.Слънчевата енергия е безопасна и надеждна, защото не е уязвима към енергийни кризи или нестабилност на пазара на горива.
2. Слънчевата енергия е налична практически навсякъде, така че не е необходимо да я предаваме на дълги разстояния, избягвайки загубата на далекопроводи.
3. Слънчевата енергия има ниски експлоатационни разходи, тъй като не използва гориво.
4. В производството на слънчева енергия не се съдържат подвижни части, което минимизира повредите и реализира лесна поддръжка, особено подходяща за работа без надзор.
5. Като вид идеална чиста енергия, производството на слънчева енергия не произвежда отпадъци, замърсяване на въздуха, шум или други обществени опасности и не оказва неблагоприятно въздействие върху околната среда.
Ресурсите на Земята стават все по-малко и по-малко, като по този начин постепенно се добавят основни инвестиционни разходи за енергия.За да се справим с повсеместните рискове за безопасност и замърсяване, ние отдаваме голямо значение на слънчевата енергия, нова енергия, която е безопасна и екологична.Междувременно развитието и усъвършенстването на слънчевата фотоволтаична технология води до стабилно узряване на слънчевата енергия в уличното осветление.

Характеристики наслънчеви улични лампи
1. Енергоспестяване: Фотоволтаичната слънчева енергия се получава чрез преобразуване на слънчевата светлина в електричество и е неизчерпаема.
2. Опазване на околната среда: Не произвежда замърсяване, няма шум, няма радиация.
3. Безопасност: Токов удар, пожар и други злополуки никога не се случват.
4. Удобен: Може да се монтира по прост начин, който не изисква издигане на линии или копаене за строителство.Хората вече няма да се тревожат за прекъсвания на захранването или ограничения на тока.
5. Дълъг експлоатационен живот: С високотехнологично съдържание, той е оборудван с международна система за контрол на марката, която е проектирана интелигентно и има надеждно качество.


Време на публикация: 28 април 2022 г